ბიზნეს სექტორები

  ჩვენს კომპანიას გააჩნია მუშაობის უდიდესი გამოდილება საქართველოში არსებულ თითქმის ყველა სახის ბიზნესსექტორში. ჩვენი კომპანიის კლიენტების ჩამონათვალი საკმაოდ სოლიდურია და იგი მოიცავს სხვადასხვა ცნობილ მსხვილ თუ საშუალო კომპანიებს, რომლებიც მოღვაწეობენ შემდეგ სფეროში:   

 • მრეწველობის დარგის მრავალი სახის პროდუქციის წარმოება და ექსპორტი 
 • სამედიცინო მომსახურება 
 • სხვადასხვა დანიშნულების საქონლის იმპორტი და რეალიზაცია 
 • საცალო და საბითუმო ვაჭრობა 
 • საერთაშორისო და ადგილობრივი გადაზიდვები 
 • საკონსულტაციო მომსახურება 
 • მშენებლობა 
 • სოფლის მეურნეობა 
 • განათლება 
 • სასტუმროები და რესტორნები 
 • ფინანსური ოპერაციები და ფინანსური მომსახურება 
 • მომპოვებელი მრეწველობა 
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
 • სათამაშო ბიზნესი
 • სხვა ბიზნესსექტორები