დავით პაპიაშვილი - მმართველი პარტნიორი

აუდიტის სფეროში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება.

საქმიანობის სფერო:

  • საგადასახადო აუდიტი
  • ფინანსური აუდიტი
  • საგადასახადო კონსულტაციები 
  • საგადასახადო დავები
  • ტრენინგები საგადასახადო კანონმდებლობაში

 

2010 წლიდან - დღემდე   აუდიტორული კომპანია „პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფი“-ს მმართველი პარტნიორი.

01/2011 – დღემდე   პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი (ACCA) - საგადასახადო კანონმდებლობის კურსის ლექტორი (2.3. საგადასახადო დაბეგვრა).

04/2010 – დღემდე  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის სასწავლო ცენტრი - საგადასახადო კანონმდებლობის კურსის ლექტორი.

07/2010 – დღემდე   საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგანმანათლებლო დეწესებულებების (დღეისათვის სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს აკადემია“) - საგადასახადო კანონმდებლობის კურსის ლექტორი.

08/2009 – დღემდე   სსიპ `„შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“ - საგადასახადო კანონმდებლობის კურსის ლექტორი.

07/2009 - 07/2010 დამოუკიდებელი აუდიტორი

08/2008 - 07/2010 აუდიტორული კომპანია „კაპტო ჯგუფი“-ს  მთავარი აუდიტორი.

04/2008 – 08/2008 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ქ. თბილისის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) საგადასახადო შემოწმებების სამმართველოს  კამერალური საგადასახადო შემოწმებების ჯგუფის უფროსი.

12/2005 – 04/2008 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის გადამხდელთა აუდიტის (შემოწმებების) სამმართველოს კამერალური შემოწმების განყოფილების მთავარი ინსპექტორი.

07/2010 – 2011წ. კვალიფიციური განათლების საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი - საგადასახადო კანონმდებლობის კურსის ლექტორი.

2007 – 2008 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის სასწავლო ცენტრი - ლექტორი.

2007 – 2008 ფინანსური აღრიცხვისა და საგადასახადო კანონმდებლობის სასწავლო ცენტრი GLTD - საგადასახადო კანონმდებლობის კურსის ლექტორი.

 

 

 

 ლევანპაპიაშვილი - მმართველიპარტნიორი

        პასუხისმგებლობის სფეროები:

·     აუდიტორული კომპანია პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფის სტრატეგიული და საოპერაციო მართვა

        ·     ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება

          ·     ახალი საბაზრო სეგმენტების განვითარება

·     კორპორატიული გაყიდვების მენეჯმენტი

        ·     აუდიტორული და საკონსულტაციო მომასახურებების მენეჯმენტი

        ·     საგადასახადო აუდიტორული მომსახურებების მენეჯმენტი

        ·     ბიზნესისა და აქტივების საშემფასებლო მომსახურებების მენეჯმენტი

        ·     აუდიტორული კომპანია პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფთან არსებული სასწავლო ცენტრის მენეჯმენტი 

 

ენები:  ქართული, გერმანული, რუსული, ინგლისური