ბლოგი

კომპანიის მიღწევები 2020 წელს

კომპანიის მიღწევები 2020 წელს

პროფესიული წარმატებების პარალელურად განხორციელებული უმნიშვნელოვანესი სოციალური პროექტები დარგის პროფესიონალების და ბიზნესის მხარდასაჭერად

IAASB-ს ინიციატივა

IAASB-ს ინიციატივა

რა სხვაობაა აუდიტორის როლთან მიმართებაში საზოგადოებაში დამკვიდრებულ აზრსა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს აუდიტორის რეალურ პასუხისმგებლობას შორის?