ღონისძიებები

Kreston papiashvili-ს სატელევიზიო რუბრიკა „აუდიტორი“ კვლავ ეთერშია!

Kreston papiashvili-ს სატელევიზიო რუბრიკა „აუდიტორი“ კვლავ ეთერშია!

Kreston Papiashvili-ის მმართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი საგადასახადო კანონმდებლობაში ბოლო დროს შესულ მნიშვნელოვან ცვლილბებზე და ბიზნესის მხრიდან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულებებზე საუბრობს.