უფასო ვებინარები დარგის ყველაზე აქტუალური თემების შესახებ

პანდემიის დასაწყისში აუდიტორულმა კომპანიამ Kreston Papiashvili საგანმანათლებლო მიზნებისთვის სპეციალური ჯგუფი შექმნა


უფასო ვებინარები დარგის ყველაზე აქტუალური თემების შესახებ