პუბლიკაციები

2021 წლის ივნისისა და ივლისის განმავლობაში საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები

2021 წლის ივნისისა და ივლისის განმავლობაში საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები

Kreston Papiashvili აგრძელებს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებებისა და სიახლეების მიმოხილვას. ამჯერად გთავაზობთ 2021 წლის ივნისისა და ივლისის თვეში შესული საკანონმდებლო სიახლეების მიმოხილვას.

2021 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები

2021 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები

Kreston papiashvili გთავაზობთ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში 2021 წლის თებერვალ-მარტში შესული ცვლილებების მიმოხილვას

საშემოსავლო გადასახადში, დღგ-სა და ქონების გადასახადებში დაგეგმილი ცვლილებები

საშემოსავლო გადასახადში, დღგ-სა და ქონების გადასახადებში დაგეგმილი ცვლილებები

საგადასახადო შეღავათების მიმოხილვა კანონმდებლობის უკანასკნელი რედაქციიდან გამომდინარე

აგვისტოსა და ივლისის თვეებში საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების მიმოხილვა

აგვისტოსა და ივლისის თვეებში საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების მიმოხილვა

საგადასახადო შეღავათების მიმოხილვა კანონმდებლობის უკანასკნელი რედაქციიდან გამომდინარე