პუბლიკაციები

საშემოსავლო გადასახადში, დღგ-სა და ქონების გადასახადებში დაგეგმილი ცვლილებები

საშემოსავლო გადასახადში, დღგ-სა და ქონების გადასახადებში დაგეგმილი ცვლილებები

საგადასახადო შეღავათების მიმოხილვა კანონმდებლობის უკანასკნელი რედაქციიდან გამომდინარე

აგვისტოსა და ივლისის თვეებში საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების მიმოხილვა

აგვისტოსა და ივლისის თვეებში საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების მიმოხილვა

საგადასახადო შეღავათების მიმოხილვა კანონმდებლობის უკანასკნელი რედაქციიდან გამომდინარე