აკადემია

IFRS for SME’s ონლაინ ტრენინგი

IFRS for SME’s ონლაინ ტრენინგი

Kreston Papiashvili- თან არსებული ტრენინგ ცენტრი Kreston Academy იწყებს IFRS for SME’s-ის, II და III კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პრაქტიკული კურსის ონლაინ ტრენინგს.