აკადემია

დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესები, ძველი და 2021 წლიდან დაანონსებული დღგ-ით დაბეგვრის რეჟიმების პრაქტიკული მიმოხილვა

დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესები, ძველი და 2021 წლიდან დაანონსებული დღგ-ით დაბეგვრის რეჟიმების პრაქტიკული მიმოხილვა

Kreston Papiashvili ტრენინგზე დიდი მოთხოვნის გამო 4 დღიანი ტრენინგის ორი ჯგუფის მიღებას აცხადებს!

IFRS for SME’s ონლაინ ტრენინგი

IFRS for SME’s ონლაინ ტრენინგი

Kreston Papiashvili- თან არსებული ტრენინგ ცენტრი Kreston Academy იწყებს IFRS for SME’s-ის, II და III კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პრაქტიკული კურსის ონლაინ ტრენინგს.